Çalışmalarda kurum işleyişinin tanımlanmasının ardından ilgili standartlara ilişkin uygulama faaliyetleri ile kalite ve akreditasyon çalışmalarına hız verilerek Kurumun sürekli izlenebilir ve gelişmeye açık bir kurum olma hedefine ulaştığını tespit etmek amacıyla öncelikli olarak iç denetim gerçekleştirildi.

Ardından TQCSI şirketi bünyesinde oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini geçerli kılmak üzere ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belge Denetimine girildi ve şirketin tüm birimlerinde devam eden denetimler sonucunda çalışmalar başarılı bulundu. Ayrıca kurum süreçleri tanımlanarak, kurum çalışmalarının standart hale getirilmesi amacıyla prosedür ve talimatlar oluşturuldu.

İyileştirme yolundaki çabaları giderek artan bir ivme ile devam ederken bu süreçte çalışanların nitelikleri ve eğitimi, iletişim ve bilgi yönetimi, kalite iyileştirme, tesis yönetimi ve güvenliği, yönetişim, liderlik ve yönlendirme konularında çalışmalar yapılarak toplam kalite değerlerini en üst seviyeye taşımak hedefindedir